loader

Halka açık olan şirketler ile Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi diğer şirketlerin ve hisselerini halka arz etmeyi planlayan şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve Standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarının denetimi hizmetleri ile Türkiye Sermaye Piyasalarında halka açık olmayan ortaklıkların paylarının birinci ve ikinci ulusal pazarda ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde izahnamede yer alacak Özel Bağımsız Denetimden geçmesi gereken finansal tablolar için özel bağımsız denetim hizmetlerini Key Bağımsız Denetim A.Ş. olarak sunmaktayız.