loader

Şirket yöneticileri işletme kararları verirken sadece finansal bilgilerin yanı sıra, şirketinizin markası, pazar payı, müşteri memnuniyeti ve insan sermayesini karar verme aşamasında değerleme ölçüsü olarak ele almaktadırlar. Bu sebeple özel veya kamu adına finansal olmayan raporlamaların denetimi, Kapsamlı ve güvenilir yönetim raporlamalarının geliştirmesinde danışmanlık, Dış raporlamaların ve bilgilendirmelerin şeffaflık yönünden değerlendirilmesi, Şirket değerinin en iyi ve gerçekçi şekilde yansıtılması için danışmanlık ve aşağıdaki konularda da hizmet sunmaktayız.

  • Şirket birleşmeleri,
  • Şirket bölünmeleri,
  • Şirket devir ve devralma işlemleri.