loader

Şeffaflık Raporu aşağıdaki başlıklar hakkında bilgi sunmaktadır:

 • Şirket’in Hukuki Yapısı ve Ortakları
 • Kilit Yöneticiler ve Sorumlu Denetçiler
 • İçinde Bulunulan Denetim Ağının Hukuki ve Yapısal Özellikleri
 • İlişkili Denetim Kuruluşları ve Diğer İşletmeler ile Bu İlişkilerin Mahiyeti
 • Organizasyon Yapısı
 • Kalite Güvence Sistemi İncelemeleri
 • Denetim Hizmeti Verilen KAYİK’ler
 • Bağımsızlık İlkesine Uyum
 • Gelirin Dağılımı
 • Sorumlu Denetçilerin Ücretlendirilmesi
 • Kalite Kontrol Sistemi

 

KEY Şeffaflık Raporu 2021

KEY Şeffaflık Raporu 2022

KEY Şeffaflık Raporu 2023