loader

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 2012 yılında hayata geçmesi ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (KGK) Türkiye’deki bağımsız denetim süreçlerine getirdiği yenilikler ve belirlediği kriterler, ülkemizdeki üretim ve ticaret hayatının sağlıklı bir şekilde denetimi açısından büyük önem taşımaktadır. Belirlenen son kriterlere göre; özetle, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş olan ölçütlere göre tek başına veya iştirak/bağlı ortaklıkları ile birlikte aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı, çalışan sayısı kriterlerinden en az ikisini sağlayan şirketlerin bağımsız denetime tabi tutulmaları zorunlu hale gelmiştir. Gerek KGK denetimine tabi şirketlerin, gerekse içinde bulundukları diğer şartlara bağlı olarak, bağımsız denetime tabi olan şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler konusunda her türlü desteği sunmaya hazırız.