1. Facebook
  2. Twitter

Key Bağımsız Denetim A.Ş.

Key Bağımsız Denetim A.Ş.
TEL +90212 809 2424Key Bağımsız Denetim A.Ş. Telefon
Bağımsız Denetim Hizmetleri

Bağımsız Denetim Hizmetleri

KGK Denetimi, Hata ,Hile ve Usülsüzlük Denetimi, UFRS Raporlaması
İç Denetim, Şirket Değerlemeleri

İNCELE
Hata, Hile ve Usülsüzlük Denetimi

Hata, Hile ve Usülsüzlük Denetimi

Şirket üst düzey yönetimlerinin merkezden tüm

işletme organizasyonuna 

İNCELE
UFRS Raporlaması

UFRS Raporlaması

Key Bağımsız Denetim A.Ş. olarak Şirketlerin finansal tablolarının

ve raporlarının düzenleyici

 

İNCELE

KEY Bağımsız Denetim

Bağımsız Denetim, şirketlerin mali tablolarının finansal raporlama standartları doğrultusunda incelenerek işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını doğru ve gerçek şekilde gösterip göstermediği konusunda denetçi şirket tarafından görüş bildirmesini içerir.

Teklif İsteme Formu